Polska

Dziękujemy za zainteresowanie się ECSLA.
Poniżej możesz znaleźć krótkie informacje w Twoim języku.

Przez ponad 50 lat, ECSLA reprezentuje interesy tysięcy magazynów chłodniczych i mroźni w Europie o łącznej pojemności ponad 40 mln m3. Z główną siedzibą w Brukseli, ECSLA oferuje spersonalizowane usługi dla różnych segmentów rynku:

  • dla poszczególnych (indywidualnych) publicznych mroźni, chłodni i operatorów logistycznych
  • dla krajowych stowarzyszeń magazynów chłodniczych, mroźni i firm dystrybucyjnych
  • dla dostawców produktów i usług dla naszego przemysłu
  • dla nukowców, badaczy, uniwersytetów, instytucji itp.

ECSLA jest jedynym przedstawicielem magazynów chłodniczych i mroźni na poziomie europejskim i jako taki jest jedynym realnym głosem europejskiego przemysłu chłodniczego i całej branży logistyki temperatur kontrolowanych. Podstawowe usługi świadczone przez tę non-profit organizację mogą być pogrupowane w następujący sposób:

Platforma kontaktów
Wielu działań oferowanych przez cały rok umożliwiają kontakty oraz różne połączenia z innymi partnerami z branży  łańcuch chłodniczego/mroźniczego oraz oferują możliwość omówienia na poziomie międzynarodowym sytuacji na rynku, trendów w branży i najlepszych praktyk.

Edukacja, szkolenia i badania
ECSLA zarówno wiosną jak i jesienią oferuje 2-dniowe konferencje z międzynarodowymi prelegentami tematami obejmującymi ważne zagadnienia branżowe i spotkania Komitetu ds. Chłodnictwa & Energii, Operacji & Technologii oraz Legislacji i Lobbingu.
Benchmarking i badania przemysłu są najnowszymi narzędziami.

Informacje i bazy danych
Liczne biuletyny elektroniczne, miesięczniki, wydawnictwa, biblioteka z danymi w sekcji tylko dla członków są niezwykle cennymi narzędziami do zarządzania firmą i są łatwo dostępne dla wszystkich pracowników członków stowarzyszenia.

Ustawodawstwo oraz lobbing w Brukseli
Obecnie 80% przepisów mających wpływ na naszą branżę przychodzi z Brukseli, ECSLA ma swoją własną komórkę lobbystyczną w Brukseli, koncentrującą się na następujących obszarach: środowisko, F-Gas, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa żywności i transportu chłodniczego.

Marketing i promocja
Będąc głosem branży w Europie, ECSLA bierze odpowiedzialność za wspólne tworzenie publikacji i przyczynia się do tworzenia obrazu naszej branży jako przemysłu bezpiecznego, niezawodnego i efektywnego. Ostatecznym celem jest, aby wszystkie europejskie stowarzyszenia branżowe łańcuch chłodniczego/mroźniczego były w to zaangażowane.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: z biurem ECSLA poprzez info@ecsla.eu lub +32 2285 0700

LUB

Slawomir Skiba
Tel: +48 48 33 43716